[1]
ตระกูลไพศาล ป., กรุงไกรเพชร น., and จันทร์ประเสริฐ ส., “The Effect of self-regulation Program on Helmet Wearing Behavior Among Municipal Staffs, Sriracha District, Chonburi Province”, JHNR, vol. 35, no. 3, pp. 133–144, Dec. 2019.