[1]
คำแก้ว เ., สุนทรไชยา ร., และ พนาสถิตย์ ม., “ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่ออาการนอนไม่หลับ ของผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 3, น. 13–23, ธ.ค. 2019.