[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., “Editorial team”, JHNR, vol. 35, no. 2, Apr. 2019.