[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., “cover front”, JHNR, vol. 35, no. 2, Sep. 2019.