[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., “Instructions for preparing the article”, JHNR, vol. 35, no. 2, Apr. 2019.