[1]
สร้อยเพ็ชร ณ., อินธิโชติ น., ครุฑเมือง ว., and สวนปาน น., “Care for Children with Congenital Heart Disease to Prevent Respiratory Tract Infections”, JHNR, vol. 35, no. 2, Apr. 2019.