[1]
รุจยากรกุล ว., ตรีเดช ป., ศิริ ส., and ตรีเดช ช., “Factors Related to Operation of Elderly Club with Standard Quality in Nakhon Pathom Province”, JHNR, vol. 35, no. 2, Mar. 2019.