[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., “front”, JHNR, vol. 34, no. 3, Jan. 2019.