[1]
ธรรมรักษา พ. และ เผ่าวัฒนา อ., “การป้องกันพหุพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นไทยทำได้จริงหรือ?”, JBCN_Bangkok, ปี 34, ฉบับที่ 2, น. 173–188, ส.ค. 2018.