[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., สาลีกุล ส., อภิสิทธิวาสนา น., and เทียมหมอก ม., “ADVANCED CARE PLANNING FOR PEACEFUL DEATH”, JHNR, vol. 33, no. 3, pp. 138–145, Apr. 2018.