[1]
ศรเกษตริน อ., กัลกะ ส., จันทรา ร., and รองเมือง ด., “OPINIONS ON DISASTER NURSING COMPWTENCIES OF REGISTERED NURSES WORKING IN HEALTH SERVICE REGION 11”, JHNR, vol. 33, no. 2, pp. 101–110, Oct. 2017.