(1)
เพียรพิจารณ์ อ. หยูกยาน่ารู้ คู่มือการใช้ยาฉบับประชาชน. JHNR 2013, 27.