(1)
ธรรมรักษา พ. ประสบการณ์ที่ประทับใจจากการเยือนบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย. JBCN_Bangkok 2013, 27.