(1)
กั้วกำจัดจ.; จีระแพทย์ว. ประสบการณ์ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่ใส่ท่อหลอดลมคอ. JHNR 1, 27.