(1)
ธรรมกุล ด.; อนนท์รัตน์ ก. . การพยาบาลโดยใช้ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง: มิติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ. JBCN_Bangkok 2021, 37, 14-24.