(1)
บันดาลสิน จ. .; จามจุรี ด. .; บุญประกอบ ม. .; เฉลยกิตติ ส. . การพัฒนากรอบสมรรถนะการตระหนักรู้ความปลอดภัยผู้ป่วยสำหรับ นักศึกษาพยาบาล. JBCN_Bangkok 2020, 36, 38-49.