(1)
คำแก้ว เ.; สุนทรไชยา ร.; พนาสถิตย์ ม. ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่ออาการนอนไม่หลับ ของผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า. JBCN_Bangkok 2019, 35, 13-23.