(1)
โจมแพง ย.; กอเจริญยศ จ.; โคตพรม จ. The Innovation of JVP. JHNR 2019, 35.