(1)
โจมแพงย.; กอเจริญยศจ.; โคตพรมจ. The Innovation of JVP. JHNR 2019, 35.