(1)
ไพรบึง ด.; เกิดมงคล พ.; อำนาจสัตย์ซื่อ ข.; รวิวรกุล ท. The Effect of a Coping Enhancing Program Among Diabetic Elderlies. JHNR 2019, 35.