(1)
มั่งสุข ณ.; ปราบภัย ส. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลด ความรุนแรงอาการผลข้างเคียงจากการรับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง. JBCN_Bangkok 2019, 35, 142-152.