(1)
วงศ์สวัสดิ์ ป.; ศุภเมธาพร ป.; หอยรัตน์ ป. ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่อง เพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม. JBCN_Bangkok 2019, 35, 86-98.