(1)
ธรรมรักษา พ.; เผ่าวัฒนา อ. การป้องกันพหุพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นไทยทำได้จริงหรือ?. JBCN_Bangkok 2018, 34, 173-188.