[1]
เพียรพิจารณ์ อ. 2013. หยูกยาน่ารู้ คู่มือการใช้ยาฉบับประชาชน. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 27, 3 (Jan. 2013).