[1]
ธรรมรักษา พ. 2013. ประสบการณ์ที่ประทับใจจากการเยือนบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 27, 3 (Jan. 2013).