กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท????ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ ตามมุมมองของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว FACTORS RELATED TO ELDER ABUSE FROM PERSPECTIVES OF OLDER ADULTS AND FAMILY MEMBERS Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy