กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการปรับระบบการดำเนิน ชีวิตโดยการตั้งเป้าหมายและประสบการณ์ใหม่ต่อพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ระดับความดันโลหิตและระดับแอลดีแอลโคเลสเตอรอลในผู้ป่วยหลังจากภาวะสมองขาดเลือด ชั่วคราว THE EFFECTS OF A SYSTEMCHANGETM-TIA PROGRAM ON STROKE R Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy