กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้นวัตกรรมผ้าห่มเย็นต่อการลดอุณหภูมิร่างกาย ในผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาทและสมองที่มีอุณหภูมิร่างกายสูง THE EFFECTS OF USING INNOVATIVE COLD PACK BLANKET TO REDUCE BODY TEMPERATURE IN BRAIN & NEUROSURGERY PATIENTS WITH HYPERTHERMIA Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy