กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลตามสภาพจริงที่ประยุกต์ใช้ แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพ็นเดอร์ Development of an authentic health promotion behaviors assessment tool using Pender’s Health Promotion Model Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy