กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการบริหารกาย-จิต ด้วยชี่กง ต่อความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ THE EFFECT OF THE SYMPTOM MANAGEMENT COMBINED WITH QIGONG PROGRAM ON FATIGUE AMONG CAREGIVERSOF HEAD INJURED PATIENTS Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy