กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูงของหน่วยบริการปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร The Effectiveness of Diabetes Mellitus and Hypertension Screening in Primary Care Units in Bangkok Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy