กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของพยาบาลหน่วยพยาบาลบริการผู้ป่วยที่บ้าน ในการป้องกันและดูแลแผลกดทับผู้ป่วยที่บ้าน: ประสบการณ์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy