กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายก่อนการตั้งครรภ์และน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ ต่อภาวะพร่องออกซิเจนแรกเกิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy