กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนออนไลน์ ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ และการเผชิญความเครียดของนิสิตพยาบาล ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy