กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใช้ OSCEs และความพึงพอใจในการสอบวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุของ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy