[1]
สนั่นเรืองศักดิ์ ศ., ธีระรังสิกุล น., และ สารพัด พ., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย”, วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 14, ฉบับที่ 3, น. 146–157, ต.ค. 2020.