[1]
เรือนสว่าง พ., ขันทอง เ., หาญณรงค์ ณ., กอสกุลศิริบูรณ์ ธ., และ เพิ่มผล อ., “การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และการดูแลแผลกดทับในสถาบันบำราศนราดูร”, วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 8, ฉบับที่ 3, น. 1–11, ก.ย. 2019.