[1]
เทียนทอง ว., บุรภัทรวงศ์ ส., และ มโนสุทธิ ว., “การพัฒนาเทคนิคการดูดเสมหะด้วยระบบปิดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: สถาบันบำราศนราดูร”, วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 1–16, ก.ย. 2019.