[1]
ไวปุรินทะ ณ., “การจัดการความปวดหลังผ่าตัดในสถาบันบำราศนราดูร”, วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 1–10, เม.ย. 2018.