สนั่นเรืองศักดิ์ ศ.; ธีระรังสิกุล น.; สารพัด พ. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 146–157, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/240519. Acesso em: 7 มิ.ย. 2023.