(1)
เรือนสว่าง พ.; ขันทอง เ.; หาญณรงค์ ณ.; กอสกุลศิริบูรณ์ ธ.; เพิ่มผล อ. การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และการดูแลแผลกดทับในสถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 2019, 8, 1-11.