(1)
ไวปุรินทะ ณ. การจัดการความปวดหลังผ่าตัดในสถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 2018, 12, 1-10.