[1]
เดชคง เ. 2020. ผลของโปรแกรมการสนทนาแบบสร้างแรงจูงใจต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 . วารสารสถาบันบำราศนราดูร. 14, 3 (ต.ค. 2020), 134–145.