[1]
เรือนสว่าง พ., ขันทอง เ., หาญณรงค์ ณ., กอสกุลศิริบูรณ์ ธ. และ เพิ่มผล อ. 2019. การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และการดูแลแผลกดทับในสถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร. 8, 3 (ก.ย. 2019), 1–11.