[1]
เทียนทอง ว., บุรภัทรวงศ์ ส. และ มโนสุทธิ ว. 2019. การพัฒนาเทคนิคการดูดเสมหะด้วยระบบปิดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: สถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร. 6, 1 (ก.ย. 2019), 1–16.