[1]
สมตน ป. และ สุธนนันท์ ว. 2018. เปรียบเทียบผลการรักษาและการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันในเลือดเปลี่ยนการรักษาด้วยยา Efavirenz เป็น Rilpivirine. วารสารสถาบันบำราศนราดูร. 12, 3 (ธ.ค. 2018), 105–111.