[1]
แหลมจริง เ., เกิดสมบัติ พ. และ ใจคำ อ. 2018. พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัยรุ่น. วารสารสถาบันบำราศนราดูร. 12, 2 (ส.ค. 2018), 70–80.