[1]
แหลมจริง เ., เกิดสมบัติ พ. และ ใจคำ อ. 2018. โปรแกรมโภชนบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี. วารสารสถาบันบำราศนราดูร. 12, 1 (เม.ย. 2018), 22–31.