[1]
ไวปุรินทะ ณ. 2018. การจัดการความปวดหลังผ่าตัดในสถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร. 12, 1 (เม.ย. 2018), 1–10.