กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการติดเชื้อในกระแสเลือดและความไวต่อยาต้านจุลชีพ ของแบคทีเรียซึ่งแยกจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลปทุมธานี ปี พ.ศ. 2556-2561 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy